معاون دوم رئیس جمهور: قانون منع خشونت علیه زنان به صورت مستقل از کد جزا نافذ خواهد ماند

کوکچه پرس152 نمایش هاآخرین بروزرسانی:شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۶ - ۱:۵۱ بعد از ظهر

معاون دوم رئیس جمهور: قانون منع خشونت علیه زنان به صورت مستقل از کد جزا نافذ خواهد ماند

اعضای شبکه زنان افغان قبل از ظهر امروز با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و در مورد انفاذ قانون منع خشونت به صورت مستقل از کد جزا پیشنهادات شان را مطرح کردند. حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغان در ابتدا از تلاش های مستمر استاد سرور دانش در راستای حمایت از حقوق زنان افغانستان اظهار سپاسگزاری کرد و افزود که تاکنون همکاری های مؤثری از جانب معاونت دوم ریاست جمهوری در زمینه قانونگذاری و حمایت قانونی از حقوق زنان افغانستان، صورت گرفته است که برای نهاد های مدافع حقوق زنان افغانستان قابل قدر می باشد. وی در خصوص قانون منع خشونت علیه زنان گفت که شبکه زنان افغان و شماری دیگر از نهاد های مدافع حقوق زنان افغانستان، پیشنهاد جدی داشتند که این قانون به صورت یک قانون اختصاصی باقی بماند و در مواد جزایی کد جزا ادغام نگردد. اما مفاد مواد(۷)(۸) و(۹۱۶) کد جزا ابهامات و نگرانی های را در این زمینه به وجود آورده است که می بایست در مورد آن تصمیم لازم اتخاذ گردد. قابل ذکر است که براساس حکم ماده (۷) کد جزا «هیچ جزایی را نمی توان تطبیق نمود مگر اینکه در این قانون تصریح شده باشد.» طبق مفاد این ماده قانونی برخی از مواد جزایی قانون منع خشونت علیه زنان از مرحله انفاذ باز خواهد ماند. استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، نیز متقابلا از تلاش شبکه زنان افغان به خاطری پیگیری جدی حقوق و خواسته های قانونی زنان افغانستان ابراز رضایت کرد و تأکید کرد که حکومت افغانستان به خاطر تعهداتی که در برابر شهروندان افغانستان و جامعه بین المللی دارد، به رعایت و تقویت حقوق مدنی زنان افغانستان اراده مصمم دارد. معاون رئیس جمهور در خصوص پیشنهادات شبکه زنان افغان مبنی بر اختصاصی ماندن قانون منع خشونت علیه زنان و عدم ادغام مواد جزایی آن با کد جزای افغانستان، بیان داشت که مواد(۷)(۸) و (۹۱۶) کدجزا در این زمینه از وضاحت کامل برخور دارنیست و زمینه ی برخی ابهامات را فراهم ساخته است. استاد دانش براساس مطالبه شبکه زنان افغان و نگرانی آنان در مورد ابهامی که در این مواد ذکر شده وجود دارند، فیصله کرد که در رابطه به مواد(۷)(۸) و (۹۱۶) کد جزا یک طرح تعدیل از طریق وزارت عدلیه تهیه و به کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه شود. شبکه زنان افغان از چند مدتی بدینسو، برای تطبیق این خواسته شان تلاش های داد خواهانه را در کشور راه اندازی کرده بود.

منبع: معاونت دوم ریاست جمهوری

۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۳۹۶-۱۱-۲۱
کوکچه پرس