دیدار اعضای شورای سرتاسری صرافان افغانستان با معاون دوم رئیس جمهور

کوکچه پرس186 نمایش هاآخرین بروزرسانی:شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۶ - ۱:۵۵ بعد از ظهر

دیدار اعضای شورای سرتاسری صرافان افغانستان با معاون دوم رئیس جمهور

شماری کثیری از اعضای شورای سرتاسری صرافان افغانستان قبل از ظهر امروز با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار و مشکلات شان را با ایشان در میان گذاشتند. دیدار کنندگان، با بیان مشکلات های موجود در فرایند خدمات پولی و صرافی در افغانستان، برخی پیشنهادات مشخصی را در این زمینه به معاون رئیس جمهور ارائه کردند. دیدار کنندگان از حکومت وحدت ملی تقاضا داشتند که در زمینه خواسته های شورای سرتاسری صرافان افغانستان، با نظر داشت شرایط اقتصادی موجود، همکاری نماید. استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، در دیدار با شورای سرتاسری صرافان کشور با بیان اهمیت شفافیت در فعالیت های خدمات پولی در کشور ابراز داشت که حکومت افغانستان عضویت اکثریت نهاد های فعال در زمینه جرایم مالی و شفافیت مالی را در سطح همکاری های بین المللی و منطقه ی برخوردار می باشد و باید تعهدات خود را در این زمینه عملی نماید. وی افزود که افغانستان با توجه به تطبیق و عملی ساختن تعهدات خود در راستای شفافیت خدمات پولی و مبارزه با جرایم مالی هم اکنون از ساحه خاکستری به ساحه عادی انتقال یافته است که یک پیشرفت قابل توجه را نشان می دهد. معاون رئیس جمهور تأکید ورزید که حکومت افغانستان در روشنایی قوانین نافذه در مورد مسایل مالی و پولی، به بخش سکتور خصوصی اهمیت ویژه قایل است و شخص رئیس جمهور بر تقویت نقش سکتور خصوصی و ایجاد یک رابطه دوستانه و مؤثر با بخش خصوصی وحل مشکلات آنان تأکید جدی دارد. معاون رئیس جمهور نیز در خصوص مشکلات و پیشنهادات ارائه شده از جانب صرافان کشور، به دیدار کنندگان وعده سپرد که این موضوع را از نزدیک با رئیس دافغانستان بانک مطرح و آن را پیگیری خواهد کرد. استاد دانش از دیدارکنندگان خواست که به اعتصاب شان پایان بدهد و خواسته های شان از طریق یک هیأت مشترک با اشتراک نهاد های مرتبط مالی و پولی بررسی و در زمینه تصمیم لازم اتخاذ گردد.

منبع: معاونت دوم ریاست جمهوری

۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۳۹۶-۱۱-۲۱
کوکچه پرس