بهبود کیفیت تدریس: ۱۰۰ معلم از کودکستان های مکاتب مستفید شدند

کوکچه پرس223 نمایش هاآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۲۳ دلو ۱۳۹۶ - ۹:۲۳ قبل از ظهر

بهبود کیفیت تدریس: ۱۰۰ معلم از کودکستان های مکاتب مستفید شدند Kindergarten_RCD

برنامۀ همکاری افغان-آلمان برای انکشاف ظرفیت منطقه یی، چند باب کودکستان را به مصرف مجموعی ۲،۳ میلیون افغانی به دو مکتب در مزارشریف مرکز ولایت بلخ تحویل داد.

صبغت الله مستقیم، رئیس معارف ولایت بلخ در مراسم افتتاحیه گفت: “اکنون معلمان ما  تمرکز بیشتری در جریان تدریس خواهند داشت، زیرا کودکان ایشان با حمایت همکاری افغان – آلمان در محیطی بسیار خوب بسر می برند.”

حدود ۱۰۰ تن از معلمان مکاتب مذکور اکنون می توانند حین تدریس، کودکان خویش را در کودکستان های جدید جهت مواظبت و نگهداری تسلیم دهند.

یکی از معلمان گفت :”کودکستان مرا به یاد زمان هایی می اندازد که من در صنف تدریس می کردم و در عین حال به کودکم در خانه می اندیشیدم. در آینده، من می توانم با تمرکز بیشتری به شاگردان درس بدهم.”

این کودکستان ها با میز و چوکی و بازی های مناسب برای اطفال مجهز بوده و دارای دو اتاق، یک آشپزخانه، و یک مستراح می باشند که از حدود ۱۸۰ کودک مواظبت خواهند شد.

منبع: ودصم

۱۳۹۶-۱۱-۲۳ ۱۳۹۶-۱۱-۲۳
کوکچه پرس