دو تن درپیوند به قاچاق ۳۰ کیلوگرام هیرویین درکابل بازداشت شد

کوکچه پرس240 نمایش هاآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۶ - ۱:۵۱ بعد از ظهر

نیروهای قطعه خاص پولیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امورداخله، با اجرای یک عملیات در مربوطات کابل، مقداری ۳۰ کیلوگرام هیرویین را کشف وبدست آورده اند.

این محموله مواد مخدر، روز گذشته از منطقه دشت تره خیل ولسوالی خاک جبار  کشف وبدست آمده است و در پیوند به آن دو تن بازداشت شده اند.

نیروهای پولیس مبارزه با مواد مخدروزارت امورداخله، در امر مبارزه با کشت وترافیک مواد مخدر که یکی از منابع مهم تمویل تروریزم  در کشور است با قاطعیت مبارزه می کنند و در سال جاری، ۲۱۴ تُن مواد مخدر مختلف النوع را از نقاط مختلف کشور کشف و درپیوند به آن ۲۴۶۰ تن مظنون بازداشت و به نهاد های عدلی وقضایی معرفی شده اند.

۱۳۹۶-۱۱-۲۵ ۱۳۹۶-۱۱-۲۵
کوکچه پرس