پروسۀ دوم کابل در ۹ حوت، ۲۸ فبروری در کابل برگزار می شود

کوکچه پرس212 نمایش هاآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۶ - ۲:۳۶ بعد از ظهر

حكمت خليل كرزى معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته با نمایندگان شورای عالی صلح، جامعه مدنی، جوانان، رسانه­ها و زنان ملاقات نموده و در مورد پروسه دوم کابل بحث و تبادل نظر نمود.

در اين ديدار، معین سیاسی در مورد تدویر پروسه دوم کابل که قرار است به تاریخ ۹ حوت سال جاری در کابل برگزار گردد، معلومات ارائه نموده، از نمایندگان نهادهای متذکره خواستار ارائه نظریات گرديد.

نمایندگان نهادهای مذکور در اين ديدار، نظريات و نگرانی­های خویش را با معین سیاسی وزارت امور خارجه شریک ساخته و اقدام وزارت امور خارجه مبنى بر تشريك معلومات در قبال موضوعات مهم ملى با اقشار مختلف اجتماعی و سیاسی جامعه را با امتنان بسا مهم و ارزنده خواند.

معین سیاسی وزارت امور خارجه انعكاس نظریات وی در مورد پروسه کابل را مهم ارزيابي نموده افزود كه در نشست آينده پروسه کابل، نمايندگان جامعه مدنى، جوانان و زنان نيز اشتراك خواهند داشت.

حكمت خليل كرزى معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته با نمایندگان شورای عالی صلح، جامعۀ مدنی، رسانه ها و زنان ملاقات نموده و در مورد پروسۀ دوم کابل بحث و تبادل نظر نمود.

معین سیاسی در مورد تدویر پروسۀ دوم کابل که قرار است به تاریخ ۹ حوت، ۲۸ فبروری در کابل برگزار گردد، معلومات ارائه نموده و از نمایندگان نهادهای متذکره خواستار ارائۀ نظریات گرديد.

در این مجلس، نمایندگان نهادهای مذکور با اظهار امتنان از اقدام وزارت امور خارجه ضمن شريك ساختن نظريات خويش، مبنى بر تشريك معلومات در قبال موضوعات مهم ملى قدردانى نمودند.

معین سیاسی وزارت امور خارجه انعكاس نظریات ايشان در مورد پروسۀ کابل را مهم شمرده، اظهار داشت كه در نشست آينده، نمايندگان جامعۀ مدنى، جوانان و زنان نيز اشتراك خواهند كرد.

۱۳۹۶-۱۱-۲۵ ۱۳۹۶-۱۱-۲۵
کوکچه پرس