واشنگتن پست: خانه کرزی به مرکز توطئه تبدیل شده

کوکچه پرس192 نمایش هاآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۲۶ دلو ۱۳۹۶ - ۴:۱۱ قبل از ظهر
واشنگتن پست: خانه کرزی به مرکز توطئه تبدیل شده

واشنگتن پست: خانه کرزی به مرکز توطئه تبدیل شده

 
حمله بی پیشینه روزنامه معتبر امریکایی که هماره درنقش مهندس پالیسی های امریکا عمل می کند.
 
 
 
 
روزنامه واشنگتن پست در گزارش تازه اش حامد کرزی را هدف گرفته و نوشته است که نظریه پردازی های تیره وتار او درحال شگوفا شدن است.
 
واشنگتن پست نوشته است که حامد کرزی از مدت ها به این سو از سوی منتقدان به عنوان آدمی جنجالی واوقات تلخ، مورد انتقاد قرار داشته و هنوز علیه امریکا به تحریکات خود ادامه می دهد که با پول و نیروی آن ها سال ها حکمرانی چلاند، و سرانجام روابطش دریخبندانی از اتهام زنی ها مغز و مزه خود را از دست داد. اما حامد کرزی هنوز به پایان کار خود نرسیده است. آن سیاستمدار زیرک شصت ساله که دریک مرحله در موضع دفاع از منافع غربی ها ایستاده بود، ‌اینک از اقامتگاه محصور با دیوارهای پولادین خویش در قلب پایتخت، دایره گسترده ای از روابط و تماس ها را ایجاد کرده است. درحالی که حکومت کنونی افغانستان با مبارزه با خشونت گرایان بی رحم طالب و داعش ونا هم سازی سیاسی در سطح داخل درگیر است، حامد کرزی انتقادات خود را به منظور جلب توجه مردم آغاز کرده است.
 
روزنامه واشنگتن پست در ادامه می گوید که اغلب اوقات نظریه های حامد کرزی توطئه گرانه است و در واقع به نفع خودش پیشنهاداتی ارایه می کند.  این که ما بگوییم وی عمدتا ادعا های دور از ذهن مطرح می کند- مثلا امریکا به خاطر ادامه حضور نظامی فراگیر درمنطقه  و سلطه بر افغانستان از داعش به گونه سری حمایت می کند- امری ساده نیست.
کرزی درصحبت اخیر با واشنگتن پست اظهار داشت که امریکا درین جا پیاده نشده است که دو باره برود. نیازمندی آن ها  فقط ساختن چند پایگاه درافغانستان نیست تا چند نفر طالب را درهم بشکنند. آنان به خاطری درین جا آمده اند که تمامی رقبای بزرگ امریکا درهمسایه گی ما قرار دارند و ما هم درکنار شان قرار داریم. ما حضور آنان را خوش آمدید می گوییم اما امریکایی ها دربرابر ما فریبکاری پیشه کرده اند.

منبع: گزارش نامه افغانستان

۱۳۹۶-۱۱-۲۶ ۱۳۹۶-۱۱-۲۶
کوکچه پرس