فصل دوازدهم ستاره افغان – مرحله ۱۲ بهترین

کوکچه پرسآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۵ - ۶:۲۹ بعد از ظهر
فصل دوازدهم ستاره افغان – مرحله ۱۲ بهترین
فصل دوازدهم ستاره افغان - مرحله ۱۲ بهترین

در این هفته رقابت شدید میان اشتراک کننده گان فصل دوازده هم ستاره افغان شروع شد. در این برنامه یک تن از۱۲ اشتراک کننده با کمترین آرا حذف شد دربرنامه امشب همه اشتراکننده گان دوگانه اجرا نمودند.

برای دریافت اینکه در قسمت نهم فصل دوازده هم ستاره افغان چی اتفاقاتی افتاده و برای دانستن بیشتر در برنامه اعلان نتایج ۱۲ بهترین لطفا روی لینک پایین کلیک کنید

Short Link
۱۳۹۵-۱۰-۱۳
کوکچه پرس