ارایه ۲۵ طرزالعمل و مقرره پیرامون طراحی و دیزاین ساختمان‌ها

به گزارش آژانس خبری بین المللی کوکچه

ارایه ۲۵ طرزالعمل و مقرره پیرامون طراحی و دیزاین ساختمان‌ها
15894535_1092230160881480_983466497258578757_n

نخستین نشست مقررات ملی ساختمان با حضور حاجی محمداکبر احمدی معین امور شهری و تعدادی از مشاورین، رؤسا و آمرین وزارت شهرسازی و مسکن دایر شده و روی نظام مهندسی و انجنیری افغانستان و ۲۵ طرزالعمل و مقرره تهیه شده در مورد طراحی و دیزاین ساختمان‌ها صحبت گردید.

حاجی محمداکبر احمدی، معین امور شهری این وزارت گفت: ریاست طرح و مقررات کدهای ساختمانی ملی پیرامون تدوین مقررات ملی ساختمان کارهای چشم‌گیری را انجام داده است. وی ابراز امیدواری کرد که این طرزالعمل و مقرره‌ها باعث بلند رفتن کیفیت مسکن در کشور گردد.

سید ضیاء حسینی، رییس طرح و مقررات کدهای ساختمانی ملی، طرزالعمل نظام مهندسی و انجنیری افغانستان را ارایه کرده و گفت که برای ایجاد و تدوین طرزالعمل اجرایی نظام مهندسی و انجنیری نشست‌های زیادی را با رییس جمهور، مشاور رییس جمهور در امور ساختمانی، وزارت‌های فواید عامه، صحت، تحصیلات‌عالی، معارف، ترانسپورت، انرژی و آب، اقتصاد، مالیه و معادن و تعدادی زیادی از ادارات دیگر دایر کرده و نظریات آن‌ها را در این مورد دریافت نموده است.

رییس طرح و مقررات کدهای ساختمانی ملی افزود که وزارت شهرسازی و مسکن با درک درست از چالش‌ها و مشکلات در بخش انجنیری و کنترول ساختمان در صدد تدوین قانون نظام مهندسی، انجنیری و کنترول ساختمان گردید تا به مشکلات، بی‌نظمی و بی‌قانونی نقطه پایان گذاشته شود.ارایه ۲۵ طرزالعمل و مقرره پیرامون طراحی و دیزاین ساختمان‌ها

bigtheme