کاهش بی سابقه شمار پناهجویان ورودی به آلمان

کاهش بی سابقه شمار پناهجویان ورودی به آلمان
آلمان می گوید در سال ۲۰۱۶ میلادی نزدیک به ۲۸۰ هزار پناهجو وارد این کشور شده است که نسبت به سال گذشته به مراتب کمتر است. سال گذشته ۶۰۰ هزار پناهجو وارد آلمان شدند.

کاهش بی سابقه شمار پناهجویان ورودی به آلمان

درباره آژانس خبری بین المللی کوکچه

عنصر آگاهی بخشی به مردم ، جریان شفاف و آزاد اطلاعات ، مهمترین هدف ماست ! ملزومات این اهداف ، شجاعت ، صداقت ، پایبندی به اصول اخلاقی انسانی و نیز اخلاق حرفه ای اطلاع رسانی همواره مدنظر ماست
bigtheme