کاهش بی سابقه شمار پناهجویان ورودی به آلمان

به گزارش آژانس خبری بین المللی کوکچه

کاهش بی سابقه شمار پناهجویان ورودی به آلمان
آلمان می گوید در سال ۲۰۱۶ میلادی نزدیک به ۲۸۰ هزار پناهجو وارد این کشور شده است که نسبت به سال گذشته به مراتب کمتر است. سال گذشته ۶۰۰ هزار پناهجو وارد آلمان شدند.

کاهش بی سابقه شمار پناهجویان ورودی به آلمان

bigtheme