قبرس دو باره یکپارچه می‌شود؟

به گزارش آژانس خبری بین المللی کوکچه

قبرس دو باره یکپارچه می‌شود؟
از سال ۱۹۷۴، در یک گوشه کوچک اروپا زمان متوقف شده و تمام حول و حوش این منطقه به حال خود رها شده است. خانه‍‌های خیابان‌های خالی به تدریج در حال فروریختند.

قبرس دو باره یکپارچه می‌شود؟

bigtheme