خداحافظی با رادیوهای اف ام از نروژ شروع شد

30 نمایش هاکوکچه پرسآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۲۳ جدی ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۵ قبل از ظهر
خداحافظی با رادیوهای اف ام از نروژ شروع شد

خداحافظی با رادیوهای اف ام از نروژ شروع شد نروژ، اولین کشوریست که برنامه خاموش کردن موج رادیویی اف ام را آغاز کرده. خداحافظی با رادیوهای اف ام از نروژ شروع شد

۱۳۹۵-۱۰-۲۳
کوکچه پرس