اهدای نخستین تندیس فدارسیون بین المللی خبرنگاران ورزشی به وزیر شهرسازی و مسکن

به گزارش آژانس خبری بین المللی کوکچه

اهدای نخستین تندیس فدارسیون بین المللی خبرنگاران ورزشی به وزیر شهرسازی و مسکن
15965421_1093226580781838_8370447482735532318_n

فدراسیون بین المللی خبرنگاران ورزشی، تندیس برترین حمایت کننده جوانان، خبرنگاران و ورزشکاران در افغانستان را برای نخستین بار در این کشور، به سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن اهدا نمود.

رییس فدراسیون بین المللی خبرنگاران در افغانستان و اعضای رهبری این فدراسیون در نشستی که به منظور اهدای لوح تقدیر به وزیر شهرسازی و مسکن دایر گردیده بود، از حمایت و پشتیبانی وزیر شهرسازی و مسکن در مورد جوانان به ویژه خبرنگاران و ورزشکاران قدردانی نمود.

رییس فدراسیون بین المللی خبرنگاران گام های ارزشمند این وزارت به سوی تخصص گرایی و اصلاحات را به مثابه یک تلاش ارزشمند برای ایجاد تغییر مثبت در جامعه افغانستان مورد ستایش قرار دادند.

قابل ذکر است که فدراسیون بین المللی خبرنگاران ورزشی در سال ۱۹۲۴ در کشور سویس ایجاد گردیده است که اکنون در نقاط مختلف جهان برای حمایت از ورزشکاران و خبرنگاران فعالیت نموده و از چندین سال بدینسو در افغانستان نیز فعالیت های داشته است.اهدای نخستین تندیس فدارسیون بین المللی خبرنگاران ورزشی به وزیر شهرسازی و مسکن

bigtheme