راه اندازی اولین نمایشگاه صنایع دستی و هنری جوانه ها در شهر مزار شریف

به گزارش آژانس خبری بین المللی کوکچه

راه اندازی اولین نمایشگاه صنایع دستی و هنری جوانه ها در شهر مزار شریف
n00062545-b

اولین نمایشگاه صنایع دستی و هنری جوانه ها به هدف به نمایش گذاشتن استعدادها و توانمندی دختران و بانوان در شهرمزارشریف مرکز ولایت بلخ برگزار گردید و دختران جوان که شامل کورس جوانه بوده اند، در این نمایشگاه اشتراک کردند.

حفیظه میرزایی هماهنک کننده برنامه توسعه رهبری زنان در ولایت بلخ گفت: ” این نخستین نمایشگاه است که از طرف این اداره برگزار گردیده است.”

وی افزود: ” این دختران شامل ۳ دوره ی فراغت از کورس جوانه ها می باشند که در هر دو ۳ ماه آموزش می بینند و تا به حال بیش از ۵۰۰ نفر از دختران در جریان یک سال گذشته در بخش های مختلف آموزش دیده اند.”

این دختران و بانوان پس از آموزش از خود خلاقیت و توانمندی نشان داده و دست به ابتکارات که تولید دستی، هنری و مواد خوراکی می باشد، زده اند.

قابل ذکر است که شماری از دختران که شامل این دوره ها می باشند، از حکومت می خواهند که از تولیدات دستی و هنری شان حمایت کرده تا آنان بیشتر از این توانمندی شان را به نمایش بگذارند.راه اندازی اولین نمایشگاه صنایع دستی و هنری جوانه ها در شهر مزار شریف

bigtheme