سنای آمریکا اولین گام برای لغو قانون اصلاح نظام بیمه درمانی را برداشت

سنای آمریکا اولین گام برای لغو قانون اصلاح نظام بیمه درمانی را برداشت
سنای آمریکا اولین گام برای لغو قانون اصلاح نظام بیمه درمانی این کشور را برداشته است. اصلاحات در نظام درمانی آمریکا در دوران ریاست جمهور باراک اوباما به تصویب رسید.

سنای آمریکا اولین گام برای لغو قانون اصلاح نظام بیمه درمانی را برداشت

درباره آژانس خبری بین المللی کوکچه

عنصر آگاهی بخشی به مردم ، جریان شفاف و آزاد اطلاعات ، مهمترین هدف ماست ! ملزومات این اهداف ، شجاعت ، صداقت ، پایبندی به اصول اخلاقی انسانی و نیز اخلاق حرفه ای اطلاع رسانی همواره مدنظر ماست
bigtheme