سنای آمریکا اولین گام برای لغو قانون اصلاح نظام بیمه درمانی را برداشت

به گزارش آژانس خبری بین المللی کوکچه

سنای آمریکا اولین گام برای لغو قانون اصلاح نظام بیمه درمانی را برداشت
سنای آمریکا اولین گام برای لغو قانون اصلاح نظام بیمه درمانی این کشور را برداشته است. اصلاحات در نظام درمانی آمریکا در دوران ریاست جمهور باراک اوباما به تصویب رسید.

سنای آمریکا اولین گام برای لغو قانون اصلاح نظام بیمه درمانی را برداشت

bigtheme