پرندگان برای هواپیماها در فرودگاه بیروت خطرآفرین شدند

پرندگان برای هواپیماها در فرودگاه بیروت خطرآفرین شدند
وزیر حمل و نقل لبنان گفته است که هجوم شمار زیادی از پرندگان به یک محل تخلیه زباله در نزدیکی فرودگاه بیروت، هواپیماها را در معرض خطر قرار داده است.

پرندگان برای هواپیماها در فرودگاه بیروت خطرآفرین شدند

درباره آژانس خبری بین المللی کوکچه

عنصر آگاهی بخشی به مردم ، جریان شفاف و آزاد اطلاعات ، مهمترین هدف ماست ! ملزومات این اهداف ، شجاعت ، صداقت ، پایبندی به اصول اخلاقی انسانی و نیز اخلاق حرفه ای اطلاع رسانی همواره مدنظر ماست
bigtheme