پرندگان برای هواپیماها در فرودگاه بیروت خطرآفرین شدند

به گزارش آژانس خبری بین المللی کوکچه

پرندگان برای هواپیماها در فرودگاه بیروت خطرآفرین شدند
وزیر حمل و نقل لبنان گفته است که هجوم شمار زیادی از پرندگان به یک محل تخلیه زباله در نزدیکی فرودگاه بیروت، هواپیماها را در معرض خطر قرار داده است.

پرندگان برای هواپیماها در فرودگاه بیروت خطرآفرین شدند

bigtheme