پنج شنبه , ۵ قوس ۱۳۹۴

عناوین مهمترین اخبار امروز

 • مهاجرت های اجباری از افغانستان به اروپا

  مهاجرت های اجباری از افغانستان به اروپا

  افغانستان ۱۴:۱۱ ۲۴٫۱۱٫۲۰۱۵دریافت لینک کوتاه مشکل مهاجرت ابعاد بسیار وسیع دارد و از طرف هم همواره از موضوعات داغ در عرصه جهانی ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍جنگ٬ نبود امنیت, انواع فساد سیستماتیک٬ بیکاری و ... بیشتر بخوانید »
 • روسیه داعش را از بحیره کسپین هدف قرار میدهد

  روسیه داعش را از بحیره کسپین هدف قرار میدهد

 • چین آمادگی جنگ با داعش را میگیرد

  چین آمادگی جنگ با داعش را میگیرد

 • حملات روسیه به منابع نفتی داعش

  حملات روسیه به منابع نفتی داعش

 • مذاکرات سازنده و جامع پوتین با خامنه ی

  مذاکرات سازنده و جامع پوتین با خامنه ی