عزیز آریانفر

عزيز آريانفر فرزند الحاج نيک‌محمد خان حائری (که پدرش شغل تجارت داشت) در ميزان ۱٣٣٨ خورشيدی (اکتبر ۱۹۵۹ ميلادی)، در یک خانواده‌ی شیعه‌مذهب قزلباش، در شهر مزارشريف زاده شد. آموزش‌های ابتدايی و متوسطه را در زادگاه‌اش فرا گرفت و در سال ۱٣۵٦ خورشيدی (۱۹٧٨ ميلادی)، آموزشگاه فنی "تخنيکم نفت و گاز مزارشريف" را به پايان رسانيد.[٢] در سال ۱٣۵٨ خورشيدی (۱۹٧۹ ميلادی) برای ادامۀ تحصيلات عالی به اتحاد جماهير شوروی پيشين رفت و "وارد دانشکدۀ زمين‌شناسی دانشگاه دولتی مسکو شد و در تابستان ۱٣٦۴ خورشيدی (۱۹٨۵ ميلادی)، مدرک فوق‌ليسانس (ماستری) را از آن دانشگاه به‌دست آورد.