اجندای ملی

دوشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۶
محمداشرف غنى رييس جمهور کشور، در ديدار با اعضاى شوراى ولايتى بدخشان گفته است که حکومت، در زمينۀ مديريت منابع طبيعی و معادن، توجه...
۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۳۹۶-۱۱-۳۰
یکشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۶
توزیع شناسنامه‌ها جامعۀ افغانستان را دو پارچه ساخته است. پشتون‌ها از فرمان تقنینی رییس‌جمهوری...
۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۳۹۶-۱۱-۲۹
یکشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۶
آقای قانونی رییس پیشین مجلس نمایندگان افغانستان که مراسم گرامیداشت از ۲۶ دلو در...
۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۳۹۶-۱۱-۲۹