اخبار

یکشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۶
پنتاگون قرارداد جدیدی را به ارزش ۱۲،۵ ملیون دالر امریکایی به منظور تجهیز استخباراتی نیروهای افغانستان به امضا رسانید. در خبرنامه پنتاگون آمده است...
۱۳۹۶-۰۸-۲۸ ۱۳۹۶-۰۸-۲۸
یکشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۶
دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان امروز صبح (۲۶ عقرب ۱۳۹۶) با...
۱۳۹۶-۰۸-۲۸
شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۶
دپلومات انگلیس: این دو نفر با واکنش غیرمنتظر رو به رو شدند استاد عبدالحی...
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
جمعه ۲۶ عقرب ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۰۸-۲۶ ۱۳۹۶-۰۸-۲۶