اقتصادی

پنج شنبه ۲۸ سرطان ۱۳۹۷
گردهمآیی بخاطر ایجاد کلستربرنامۀ ملی میثاق شهروندی درهرات گردهمآیی بخاطرایجاد کلستربرنامۀ ملی میثاق شهروندی در ولسوالی زنده جان ولایت هرات دایر گردید. دراین گرد...
۱۳۹۷-۰۴-۲۸ ۱۳۹۷-۰۴-۲۸
چهارشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۷
​بهره‌برداری از چندین پروژه در شفاخانه مرکزی هرات به گزارش خبرگزاری پیام آفتاب، این...
۱۳۹۷-۰۴-۲۷
چهارشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۷
امضای قرارداد دو پروژه آبرسانی در کابل قرارداد دو پروژه‌ی‌ آبرسانی به ارزش نزدیک...
۱۳۹۷-۰۴-۲۷ ۱۳۹۷-۰۴-۲۷
دوشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۴-۲۵ ۱۳۹۷-۰۴-۲۵
دوشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۴-۲۵ ۱۳۹۷-۰۴-۲۵
سه شنبه ۱۹ سرطان ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۱۳۹۷-۰۴-۱۹