اقتصادی

سه شنبه ۱ حوت ۱۳۹۶
آنان می‌گویند که با ایجاد این مرکز، سرمایه‌گذاران از هرگوشۀ جهان با فرستادن اسنادشان به وزارت امور خارجه،  می‌توانند هنگامی رسیدن به افغانستان، ویزۀ...
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ ۱۳۹۶-۱۲-۰۱
سه شنبه ۱ حوت ۱۳۹۶
تهداب گذاری دو باب مکتب در ولایت بلخ سنگ تهداب تعمیر جدید لیسه سید...
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ ۱۳۹۶-۱۲-۰۱
سه شنبه ۱ حوت ۱۳۹۶
آموزش کشت معیاری گندم به دهقانان در ولایت لوگر ریاست زراعت، آبیاری و مالداری...
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ ۱۳۹۶-۱۲-۰۱
یکشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۳۹۶-۱۱-۲۹
شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۱۱-۲۸ ۱۳۹۶-۱۱-۲۸