بازسازی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷
  در گزارش گروه موسوم به «شاهد جهانی» که به تازگی منتشر شده، آمده است که تروریست های داعش در افغانستان با استخراج غیرقانونی...
۱۳۹۷-۰۳-۰۲ ۱۳۹۷-۰۳-۰۲
دوشنبه ۶ حمل ۱۳۹۷
فابریکه قطعات پیش ساخت ساختمانی به ارزش ۱۱.۳ میلیون دالر، امروز توسط رئیس جمهور...
۱۳۹۷-۰۱-۰۶ ۱۳۹۷-۰۱-۰۶
پنج شنبه ۲ حمل ۱۳۹۷
امامعلی رحمان، در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت: تاجیکستان از طریق...
۱۳۹۷-۰۱-۰۲