بازسازی

دوشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۶
در این جلسه که در ارگ دایر گردید، ابتدا عبدالتواب یوسفزی از زون پایتخت، در رابطه به طرح ساحۀ تفریحی و ورزشی هزارزینه معلومات داده،...
۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۳۹۶-۱۱-۳۰
یکشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه  نشست كميسيون هماهنگی امنيتی و تشريفاتی مراسم افتتاح کار عملی پروژه...
۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۳۹۶-۱۱-۲۹
چهارشنبه ۱۸ دلو ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه به نقل از منابع وزرات امور خارجه افغانستان اولین نشست بین...
۱۳۹۶-۱۱-۱۸ ۱۳۹۶-۱۱-۱۸