صنعت و معدن

دوشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۶
محمداشرف غنى رييس جمهور کشور، در ديدار با اعضاى شوراى ولايتى بدخشان گفته است که حکومت، در زمينۀ مديريت منابع طبيعی و معادن، توجه...
۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۳۹۶-۱۱-۳۰
یکشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه  نشست كميسيون هماهنگی امنيتی و تشريفاتی مراسم افتتاح کار عملی پروژه...
۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۳۹۶-۱۱-۲۹
یکشنبه ۸ دلو ۱۳۹۶
رسانه آمریکایی هیل نوشت که ثروت هنگفت معادن افغانستان در صدر فهرست آرزوهای دونالد...
۱۳۹۶-۱۱-۰۸ ۱۳۹۶-۱۱-۰۸