کشاوزی

یکشنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۶
محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت همراه اش قبل از ظهر امروز در میدان هوایی بین المللی کندهار از سوی مسوولین ملکی...
۱۳۹۶-۰۷-۱۶ ۱۳۹۶-۰۷-۱۶
پنج شنبه ۲۳ سنبله ۱۳۹۶
رییس اجرایى حکومت رشد اقتصادی کشور را وابسته به زراعت دانسته از سرمایه گذاران...
۱۳۹۶-۰۶-۲۳ ۱۳۹۶-۰۶-۲۳
چهارشنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۶
عبدالقدیر جواد، معین مالی وزارت زراعت و مالکولم لیجت، مسوول کمک‌های سفارت استرالیا در...
۱۳۹۶-۰۶-۲۲ ۱۳۹۶-۰۶-۲۲