سیاسی

پنج شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۶
دراین دیدار که شمیم کتوازی والی پکتیا نیز حضور داشت ابتدا، هیئت بررسی کننده رویداد ترورسیتی پکتیا، گزارش یافته هایش را در رابطه به...
۱۳۹۶-۰۷-۲۷ ۱۳۹۶-۰۷-۲۷
چهارشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۶
جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت همراه ایشان برای...
۱۳۹۶-۰۷-۲۶ ۱۳۹۶-۰۷-۲۶
سه شنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۶
وزارت مخابرات از جوانان مبتکر در عرصه تکنالوژی معلوماتی قدردانی نمود شهزاد آریوبی، وزیر...
۱۳۹۶-۰۷-۲۵