سیاسی

سه شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۶
طرح پروژه فاز دوم بند کجکی درشورای عالی اقتصادی، مورد بحث قرار گرفت شانزدهمین جلسه شورای عالی اقتصادی دیروز دوشنبه ۲۰ قوس سال روان...
۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۳۹۶-۰۹-۲۱
سه شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۶
گلاجان عبدالبدیع صیاد، سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات امروز در یک کنفرانس خبری گفت که...
۱۳۹۶-۰۹-۲۱
سه شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۶
 وزير حج و اوقاف افغانستان از احتمال فرار ۵۹۰۰ عضو داعش از رقه در...
۱۳۹۶-۰۹-۲۱