انتخابات

چهارشنبه ۲۴ اسد ۱۳۹۷
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر اعلامیه یی از پیشرفت ها در راستای انتخابات پارلمانی استقبال نمود در اعلامیه منتشره چنین...
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
دوشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۷
کابل بامیان نورستان کنرها خوست ارزگان نیمروز بلخ دایکندی هرات کاپیسا پکتیکا پنجشیر پروان...
۱۳۹۷-۰۵-۲۲ ۱۳۹۷-۰۵-۲۲
یکشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷
ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که "حکومت وحدت ملی همواره متعهد...
۱۳۹۷-۰۵-۲۱ ۱۳۹۷-۰۵-۲۱