سیاست خارجی

دوشنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۶
افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده امریکا ششمین نشست را در مورد امنیت افغانستان پس از یک سال تأخیر، امروز در مسقط، پایتخت کشور...
۱۳۹۶-۰۷-۲۴
چهارشنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۶
وزارت امور خارجه افغانستان در خبرنامه یی که  گفته است که این نشست امروز...
۱۳۹۶-۰۷-۱۹ ۱۳۹۶-۰۷-۱۹
چهارشنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۶
 نشست گروه تماس «سازمان همکاری شانگهای و افغانستان» در تاریخ  ۱۹ میزان در شهر «مسکو» برگزار...
۱۳۹۶-۰۷-۱۹ ۱۳۹۶-۰۷-۱۹