سیاست خارجی

دوشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، پس از چاشت امروز با آقای اوزان آرتورول سفیر جدید التقرر جمهوری ترکیه مقیم کابل...
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳۹۶-۰۹-۲۰
یکشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶
  کوکچه- کنبرا- حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در دیدار...
۱۳۹۶-۰۹-۱۹ ۱۳۹۶-۰۹-۱۹
یکشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶
در پی اقدام رئیس جمهور آمریکا به شناسایی رسمی «بیت المقدس» به عنوان پایتخت...
۱۳۹۶-۰۹-۱۹ ۱۳۹۶-۰۹-۱۹