رهبران سیاسی

چهارشنبه ۱۹ ثور ۱۳۹۷
رهبر حزب اسلامی به دستور اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با ژنرال دوستم درباره بازگشت وی به افغانستان دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. با نزدیک شدن...
۱۳۹۷-۰۲-۱۹ ۱۳۹۷-۰۲-۱۹
شنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۷
 اقدام اخیر اشرف غنی مبنی توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی با درج اجباری قومیت‌های از پیش...
۱۳۹۷-۰۲-۱۵ ۱۳۹۷-۰۲-۱۵