شورای ملی افغانستان

یکشنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۶
تعدادی از نمایندگان مجلس عوام پارلمان افغانستان مدعی شدند که حامد کرزی، رئیس جمهوری سابق عامل بحران کنونی در کشور است و دستش باید...
۱۳۹۶-۰۷-۲۳ ۱۳۹۶-۰۷-۲۳
پنج شنبه ۲۰ میزان ۱۳۹۶
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگویی ریاست جمهوری خبرداده است که رییس جمهور در...
۱۳۹۶-۰۷-۲۰ ۱۳۹۶-۰۷-۲۰
چهارشنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۶
«محمدجان منگل» عضو سنای افغانستان خواستار حفظ دفتر طالبان در دوحه و افزایش دفاتر...
۱۳۹۶-۰۷-۱۹ ۱۳۹۶-۰۷-۱۹