شورای ملی افغانستان

شنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۷
جنرال دوستم معاون نخست رئیس جمهور افغانستان با چندین جریان بزرگ افغانستان دیشب در انقر گردم هم آمده و یک طرح ائتلف بزرگ ملی...
۱۳۹۷-۰۲-۱۵ ۱۳۹۷-۰۲-۱۵
دوشنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۷
گروه طالبان در واکنش به درخواست رهبری حکومت وحدت ملی مبنی بر اشتراک در...
۱۳۹۷-۰۱-۲۷ ۱۳۹۷-۰۱-۲۷
دوشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۷
شماری از اعضای مجلس نمایندگان امروز، دوشنبه ۱۳ حمل، حضور نیافتن آقای استانکزی به...
۱۳۹۷-۰۱-۱۳ ۱۳۹۷-۰۱-۱۳