شورای ملی افغانستان

سه شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۶
رئيس شوراي اجرايي دولت وحدت ملي افغانستان در واکنش به اظهارات «حکمتيار» گفت: تفرقه قومي و مذهبي به نفع منافع ملي اين کشور نيست و...
۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۱۳۹۶-۰۹-۲۱
دوشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶
«محمد فیصل سمیع» عضو کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی سنای افغانستان به «اسپوتنیک»...
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳۹۶-۰۹-۲۰
یکشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶
در پی اقدام رئیس جمهور آمریکا به شناسایی رسمی «بیت المقدس» به عنوان پایتخت...
۱۳۹۶-۰۹-۱۹ ۱۳۹۶-۰۹-۱۹