مواد مخدر

چهارشنبه ۲ حوت ۱۳۹۶
 رییس اجرایی حکومت می گوید که مواد مخدر، عوامل داخلی و خارجی داشته و مبارزه علیه این پدیده، نیاز به اقدامات جدی دارد.  درخبرنامه...
۱۳۹۶-۱۲-۰۲ ۱۳۹۶-۱۲-۰۲
یکشنبه ۲۲ دلو ۱۳۹۶
رد پای دخالت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در تولید و قاچاق مواد مخدر...
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ ۱۳۹۶-۱۱-۲۲
پنج شنبه ۱۹ دلو ۱۳۹۶
**ورود ۵۰ نظامی ایتالیا به «فراه» «ناصر مهری» سخنگوی والی فراه افغانستان اعلام کرد...
۱۳۹۶-۱۱-۱۹ ۱۳۹۶-۱۱-۱۹