پناهندگان

یکشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۶
ده ها تن از پناهجویان افغانستانی از چند روز به اینسو مقابل پارلمان سویدن دست به اعتراض زده اند و خواستار رسیدگی به دوسیه...
۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۳۹۶-۱۱-۲۹
یکشنبه ۲۲ دلو ۱۳۹۶
ششصد هزار نفر در افغانستان براثر جنگ و ناامني در سال ۲۰۱۷ آواره شدند....
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ ۱۳۹۶-۱۱-۲۲
جمعه ۲۰ دلو ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه ایرینا کریناک سرپرست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان...
۱۳۹۶-۱۱-۲۰ ۱۳۹۶-۱۱-۲۰