فساد اداری

شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۶
عبدالمناف فیضی، ولسوال ولسوالی ینگی‌قلعه‌ی ولایت تخار می‌گوید، عبدالقدوس که به‌تازگی به فرماندهی پولیس این ولسوالی برگزیده شده است، تنها در پیش‌برد مسؤولیت‌هایش ناتوان نیست، بلکه...
۱۳۹۶-۱۱-۲۸
شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه عبدالعزیز کاملوف، وزیر امور خارجه ازبکستان پس از دیدار با ژان-ارتور...
۱۳۹۶-۱۱-۲۸ ۱۳۹۶-۱۱-۲۸
جمعه ۲۷ دلو ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه پس از فشارهای شدید بانوی نخست کشور، اشرف غنی مبلغ پنج...
۱۳۹۶-۱۱-۲۷