صحت و رفاه

سه شنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۷
دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز بخش های داخله اعصاب و واحد مراقبت های جدی شفاخانه شیخ زاید را...
۱۳۹۷-۰۱-۲۸ ۱۳۹۷-۰۱-۲۸
دوشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۷
برنامه جهانی غذای سازمان ملل (WFP) اعلام کرد که شمار افرادی که در افغانستان...
۱۳۹۷-۰۱-۱۳ ۱۳۹۷-۰۱-۱۳
دوشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۷
به گزارش انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجراییه، محترم دوکتور فیروزالدین فیروز وزیرصحت...
۱۳۹۷-۰۱-۱۳ ۱۳۹۷-۰۱-۱۳