فرهنگی

پنج شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۶
در مراسمی که به همین مناسبت در ارگ برگزار گردید، رئیس جمهور کشور از نیروهای امنیتی بخاطر جلوگیری از قاچاق این اثر تاریخی به...
۱۳۹۶-۰۷-۲۷ ۱۳۹۶-۰۷-۲۷
دوشنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۶
ریاست امنیت افغانستان از بازداشت دو نفر خبر داده که گفته می‌شود قصد حمله...
۱۳۹۶-۰۷-۲۴ ۱۳۹۶-۰۷-۲۴
دوشنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۶
گروه‌بان بو برگدال که در افغانستان از محل استقرار خود ناپدید شد و به...
۱۳۹۶-۰۷-۲۴ ۱۳۹۶-۰۷-۲۴