فرهنگی

شنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۷
اعضای یک گروه راک افغان در تلاشند با تبعیض‌ها و دیگر چالش‌هایی که مهاجران در ایران با آن مواجه هستند، مقابله کند و رویاهایشان...
۱۳۹۷-۰۵-۲۷
جمعه ۲۶ اسد ۱۳۹۷
مرکز خبرنگاران افغانستان، با ابراز تأثر عمیق نسبت به جان باختن" عطاء الله رحیمی...
۱۳۹۷-۰۵-۲۶ ۱۳۹۷-۰۵-۲۶
یکشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷
این مراسم به حضورداشت حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ ، معینان ،...
۱۳۹۷-۰۵-۲۱
یکشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۵-۲۱ ۱۳۹۷-۰۵-۲۱
یکشنبه ۷ اسد ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۵-۰۷ ۱۳۹۷-۰۵-۰۷