رسانه ها

یکشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۶
کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران افغان روز پنج‌شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸، در یک نشست خبری اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ ۱۸ خبرنگار از سوی داعش...
۱۳۹۶-۱۰-۲۴ ۱۳۹۶-۱۰-۲۴
پنج شنبه ۷ جدی ۱۳۹۶
گزارش سالانۀ نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) نشان می‌دهد که ۲۰۱۷ میلادی، سال...
۱۳۹۶-۱۰-۰۷ ۱۳۹۶-۱۰-۰۷
دوشنبه ۴ جدی ۱۳۹۶
فدراسيون خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که براي حمايت از خبرنگاراني که در مناطق ناامن...
۱۳۹۶-۱۰-۰۴ ۱۳۹۶-۱۰-۰۴