موسیقی

چهارشنبه ۵ ثور ۱۳۹۷
به گزارش اسپوتنیک، به نقل از DNI.RU هنگام بحث در مورد یکی از شرکت کنندگان، پری ناگهان با صدای بلند خندید و به همکاران...
۱۳۹۷-۰۲-۰۵ ۱۳۹۷-۰۲-۰۵
پنج شنبه ۹ حمل ۱۳۹۷
به گزارش کوکچه سیتا قاسمی هنرمند معروف افغان با نشر ویدیویی تاکید می کند...
۱۳۹۷-۰۱-۰۹ ۱۳۹۷-۰۱-۰۹
سه شنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۶
۱۳۹۶-۰۹-۲۸ ۱۳۹۶-۰۹-۲۸