مواد مخدر

سه شنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۶
در این نشست کارشناسان ارشد حوزه مبارزه با مواد مخدر کشورمان همراه با نمایندگان کشورهای چین، پاکستان، ترکیه، امارات متحده عربی، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان،...
۱۳۹۶-۰۷-۱۸ ۱۳۹۶-۰۷-۱۸
چهارشنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۶
ین تظاهرات در منطقه قره باغ نزدیک پایگاه هوایی آمریکا در بگرام برگزار شد،...
۱۳۹۶-۰۶-۲۲ ۱۳۹۶-۰۶-۲۲
یکشنبه ۱۲ سنبله ۱۳۹۶
آزادی 12 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان در «پکتیکا»، کشته شدن  یک فرمانده  طالبان...
۱۳۹۶-۰۶-۱۲ ۱۳۹۶-۰۶-۱۲