ورزش

یکشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶
  کوکچه- کنبرا- حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در دیدار از آسترالیا، موضوع کریکت را در چارچوب دیپلوماسی ورزشی افغانستان...
۱۳۹۶-۰۹-۱۹ ۱۳۹۶-۰۹-۱۹
چهارشنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۶
 کمیته بین‌المللی المپیک همان‌طور که وعده داده بود درباره حضور روسیه در المپیک زمستانی...
۱۳۹۶-۰۹-۱۵
جمعه ۱۰ قوس ۱۳۹۶
این دوره از بازی های المپیک زمستانی به مدت ۱۷ روز در شهرستان پیونگ...
۱۳۹۶-۰۹-۱۰ ۱۳۹۶-۰۹-۱۰