ولایات

سه شنبه ۱ حوت ۱۳۹۶
در تاریخ۱۹ قوس ۱۳۹۶ ، احمد فرید عمری مدیر تلویزیون غزنویان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد :« از بهار سال روان طالبان با ما از طریق‌های...
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ ۱۳۹۶-۱۲-۰۱
سه شنبه ۱ حوت ۱۳۹۶
منیره یوسف‌زاده‌، سخن‌گوی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید که والی جدید سمنگان در جریان...
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ ۱۳۹۶-۱۲-۰۱
سه شنبه ۱ حوت ۱۳۹۶
فرید بختور رییس شورای ولایتی فراه با تائید این رویداد ها می گوید شب...
۱۳۹۶-۱۲-۰۱ ۱۳۹۶-۱۲-۰۱