گزارش های ویژه

سه شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۶
گلاجان عبدالبدیع صیاد، سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات امروز در یک کنفرانس خبری گفت که این کمیسیون برای برگزاری انتخابات به موقع آماده است، مشروط...
۱۳۹۶-۰۹-۲۱
دوشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان در مصاحبه با آژانس مهر...
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳۹۶-۰۹-۲۰
دوشنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۶
«محمد فیصل سمیع» عضو کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی سنای افغانستان به «اسپوتنیک»...
۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۳۹۶-۰۹-۲۰