گزارش های ویژه

جمعه ۴ جوزا ۱۳۹۷
 اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) از افزایش تلفات غیرنظامیان در سه ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت که در این...
۱۳۹۷-۰۳-۰۴ ۱۳۹۷-۰۳-۰۴
چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷
معاون کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، رییس جمهور غنی بر اعضای کمیسیون انتخابات فشار...
۱۳۹۷-۰۳-۰۲ ۱۳۹۷-۰۳-۰۲
پنج شنبه ۲۰ ثور ۱۳۹۷
، ژنرال باجوا با حضور در منطقه مرزی 'پنج پایی' در نزدیکی مرز پاکستان...
۱۳۹۷-۰۲-۲۰ ۱۳۹۷-۰۲-۲۰