اجندای ملی

جمعه ۲۲ جدی ۱۳۹۶
در حالی‎که گزارش‎های به نشر رسیده که گویا  انجنییر داوود  والی معرفی شده از سوی  رییس جمهور غنی برای والی بلخ  در قول اردوی...
۱۳۹۶-۱۰-۲۲ ۱۳۹۶-۱۰-۲۲
جمعه ۲۲ جدی ۱۳۹۶
رحمت الله نبیل در صفحه اجتماعی خود نوشت که شبکه حقانی بجز انتحار و...
۱۳۹۶-۱۰-۲۲ ۱۳۹۶-۱۰-۲۲
پنج شنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۶
فرمانده پليس  قندوز درشمال کشورمان از حضور دوهزار عضو گروه طالبان از جمله اتباع...
۱۳۹۶-۱۰-۲۱ ۱۳۹۶-۱۰-۲۱