سیاسی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷
هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ضمن تبریکی عید از دست آوردهای کارمندان قدردانی نمود دکتور عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز بیست و...
۱۳۹۷-۰۳-۲۸ ۱۳۹۷-۰۳-۲۸
یکشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۷
محمدکریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح روز یکشنبه (۲۷ جوزا – سوم عید) در...
۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۱۳۹۷-۰۳-۲۷
یکشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۷
رئیس جمهور افزود: شما تعهد ملی و روحیه‌ی قوی همکاری دارید و از افغانستان...
۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۱۳۹۷-۰۳-۲۷
پنج شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۳۹۷-۰۳-۲۴
چهارشنبه ۲۳ جوزا ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۳۹۷-۰۳-۲۳
سه شنبه ۲۲ جوزا ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۳-۲۲ ۱۳۹۷-۰۳-۲۲