احزاب و سازمانها

یکشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۶
عطامحمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی، به اظهارت ارگان‌های محلی افغانستان که گفته بود "هر مسئول محلی که استعفا می‌دهد و یا برکنار می‌شود،...
۱۳۹۶-۱۰-۲۴ ۱۳۹۶-۱۰-۲۴
یکشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۶
براساس خبر منتشره غیررسمی، جنرال دوستم رهبر جنبش ملی -اسلامی و از ارکان عمده...
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
پنج شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۶
احمدولی مسعود در گفتگو با تلویزیون «آریانانیوز» گفته است که در سه سال اخیر...
۱۳۹۶-۱۰-۱۴ ۱۳۹۶-۱۰-۱۴