انتخابات

سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶
سید حفیظ الله هاشمی بحیث عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات، مراسم تحلیف خویش را در حضورداشت محمد اشرف غنی  رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، بجا آورد. این مراسم که صبح...
۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۱۳۹۶-۱۰-۲۶
یکشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۶
در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، با سه تن از کاندیدان...
۱۳۹۶-۱۰-۲۴ ۱۳۹۶-۱۰-۲۴
جمعه ۲۲ جدی ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه کمیتۀ گزینش پس از اخذ امتحان از ۹ نامزد ریاست کمیسیون...
۱۳۹۶-۱۰-۲۲ ۱۳۹۶-۱۰-۲۲