انتخابات

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷
هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ضمن تبریکی عید از دست آوردهای کارمندان قدردانی نمود دکتور عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز بیست و...
۱۳۹۷-۰۳-۲۸ ۱۳۹۷-۰۳-۲۸
پنج شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۷
همزمان با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر نقض حقوق بشر و افزایش ناامنی در افغانستان...
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۳۹۷-۰۳-۲۴
چهارشنبه ۲۳ جوزا ۱۳۹۷
نشست مطبوعاتی پیرامون ثبت نام رأی دهنده گان کمیسیون مستقل انتخابات نشست مطبوعاتی را...
۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۳۹۷-۰۳-۲۳
سه شنبه ۲۲ جوزا ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۳-۲۲ ۱۳۹۷-۰۳-۲۲