انتخابات

شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷
کنفرانس مطبوعاتی هفته‌وارکمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد کمیسیون مستقل انتخابات به هدف بازتاب فعالیت ها و اجراآت عملیاتی‌اش روز شنبه ۳۱ سنبله سال روان...
۱۳۹۷-۰۶-۳۱ ۱۳۹۷-۰۶-۳۱
جمعه ۳۰ سنبله ۱۳۹۷
برنامه آموزشی برای مدیران و آموزگاران ولایات برگزار شد محترم عبدالعزیز صمیم معاون عملیاتی...
۱۳۹۷-۰۶-۳۰ ۱۳۹۷-۰۶-۳۰
سه شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۷
جلسه مشترک رهبری کمیسیون های انتخاباتی، نهاد های امنیتی و ذیربط برگزار شد کمیسیون...
۱۳۹۷-۰۶-۲۷ ۱۳۹۷-۰۶-۲۷
سه شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۶-۲۷ ۱۳۹۷-۰۶-۲۷
دوشنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۶-۲۶ ۱۳۹۷-۰۶-۲۶
یکشنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۱۳۹۷-۰۶-۲۵
یکشنبه ۱۱ سنبله ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۶-۱۱ ۱۳۹۷-۰۶-۱۱