سیاست خارجی

چهارشنبه ۱۶ جوزا ۱۳۹۷
آقای عبدالله قرار است در این سفر در مراکز پژوهشی و دانشگاهی بریتانیا نیز سخنرانی کند. در این سفر قراراستآقای عبدالله با خانم ترزامی،...
۱۳۹۷-۰۳-۱۶ ۱۳۹۷-۰۳-۱۶
سه شنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۷
  به گزارش کوکچه حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه بعد از...
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۱۳۹۷-۰۲-۱۱
دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷
  کابل–حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه، قبل از ظهر...
۱۳۹۷-۰۲-۰۳ ۱۳۹۷-۰۲-۰۳