شورای ملی افغانستان

پنج شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۶
قانون اعتصابات و تظاهرات در سال١٣٨٦ از جانب هر دو مجلس تاييد شد كه به اساس ان مردم ازادى تجمعات را در چوكات قانون...
۱۳۹۶-۱۰-۲۸ ۱۳۹۶-۱۰-۲۸
دوشنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۶
حدود سه سال از آغاز به کار حکومت وحدت ملی می‌گذرد اما کابینه این...
۱۳۹۶-۱۰-۲۵ ۱۳۹۶-۱۰-۲۵
چهارشنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۶
آقای عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران از تأخیر در توزیع تذکره‌های الکترونیکی...
۱۳۹۶-۱۰-۲۰ ۱۳۹۶-۱۰-۲۰