شورای ملی افغانستان

چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷
رییس مجلس سنا می‌گوید که بسته‌ی پیشنهادی صلح حکومت افغانستان به طالبان آخرین چانس این گروه برای حضور در مذاکرات صلح است و گرنه...
۱۳۹۷-۰۱-۰۱
چهارشنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۶
  به گزارش خبرگزاری کوکچه؛ براساس این انتخابات درونی مجلس که بعد از ظهر...
۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۱۳۹۶-۱۲-۱۶
چهارشنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۶
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با سخنرانی افتتاحیۀ خویش، سال کاری...
۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۱۳۹۶-۱۲-۱۶