مواد مخدر

چهارشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۶
«عبدالوهاب عابد» معاون آکادمي علوم افغانستان، علت افزايش کشت خشاش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را نبود عزم ملي براي مبارزه با اين...
۱۳۹۶-۰۸-۲۴ ۱۳۹۶-۰۸-۲۴
شنبه ۱۳ عقرب ۱۳۹۶
سود طالبان از تولید هرویین در افغانستان افزایش یافته و براساس آمارها ۶۰ درصد...
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
سه شنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۶
در این نشست کارشناسان ارشد حوزه مبارزه با مواد مخدر کشورمان همراه با نمایندگان...
۱۳۹۶-۰۷-۱۸ ۱۳۹۶-۰۷-۱۸