مواد مخدر

پنج شنبه ۹ حمل ۱۳۹۷
به گزارش کوکجه مرکز عدلی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر افغانستان اعلام کرده که بعد از این کابل تریاک کشف شده توسط نهادهای دولتی را...
۱۳۹۷-۰۱-۰۹
جمعه ۲۵ حوت ۱۳۹۶
**واکنش نسبت به پیشنهاد «گلبدین حکمتیار» در مورد واگذاری تعدادی ولایات به طالبان ادامه...
۱۳۹۶-۱۲-۲۵ ۱۳۹۶-۱۲-۲۵
دوشنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۶
** سفیر چین در کابل از کشورهایی نام برد که مانع گسترش روابط تجارتی...
۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۳۹۶-۱۲-۲۱